(Benkó): A múltból okulva építeni a jövőt

(Háromszék, 1994. október 15.)

Tíz óra negyvenkor Baróton megszólaltak a harangok és harsonák, a mikrofon elé lépett Nemes Levente és Veress László színművész, előbb latin, majd magyar nyelven felolvasták II. Endre magyar király adománylevelének azt a részletét, ahol első ízben említtetik Barót neve: "Hasonlóképpen az egész népnek, kezdve Szászvárostól Barótig, a székelyek földjével, Sepsi és Daróc földjével és egy legyen a nép és egy bíró alatt számláltassanak."

Megnyitó ünnepi beszédében Kese Jenő polgármester a város lakóit és vendégeit közsöntötte. Barótért és hírnevéért kifejtett munkásságuk elismeréseként a város díszpolgáraivá avatták Bodosi Dániel festőművészt, dr. Sikó László nyugalmazott állatorvost, dr. Egyed Ákos történészt, Kisgyörgy Zoltán geológust, újságírót, Petres Dénes nyugalmazott tanítót, Erika Kainz bécsi tanárnőt és Derzsi Ede érdemes sportmestert.